Контакти


Хората, които влагат своята енергия и страст в ръководенето и развитието на AIESEC Варна

Десислава Димитрова

Председател

desi.dimitrova@aiesec.net

 

Добрин Янев

Заместник-Председател Заминаващи Стажанти

dobrin.yanev@aiesec.net

 

Силвия Христова

Заместник-Председател Пристигащи Стажанти

silvia.hristova@aiesec.net

 

Стоян Райков

Заместник-Председател Комуникации и Маркетинг

stoyan.raykov@aiesec.net

 

Диян Радулов

Заместник-Председател Финанси и Връзки с бизнеса

diyan.radulov@aiesec.net

 

Атанас Минчев

Заместник-Председател Човешки Ресурси

atanas.minchev@aiesec.net

 

Може да се свържете с нас на e-mail aiesec.varna.office@gmail.com или като ни посетите в офиса ни в Икономически университет – Варна, втори корпус, стаи 105А и 105Б !